Jdi na obsah Jdi na menu

 Mateřská škola Vědomice

 

příspěvková organizace

 

861b2e571b76d154cfb93cc1fd3303fb--clipart-buddha.jpg

Vážení návštěvníci, milí rodiče a přátelé školy,

vítáme vás na webových stránkách mateřské školy ve Vědomicích. Záměrem tohoto webu je zprostředkovat vám co nejvíce informací z naší mateřinky.

 Můžete tak nahlédnout do našeho dne a těšit se na nová překvapení ze školky.

 

36259893_10211572801866692_987307793306353664_n.jpg

 

Naše mateřská škola Vědomice se nachází v klidné části obce nedaleko sportovního areálu. Její vhodné umístění nám skýtá širokou škálu možností zejména pro zdravé aktivity v přírodě.

Školka je vybavena novým a moderním nábytkem, pomůckami a hračkami splňujícími požadavky na zařízení tohoto typu a disponujícím určitými prvky, které usnadňují práci personálu a zpříjemňují dětem pobyt.

Třída má svoje sociální zázemí a šatnu, ve které má každé dítě svoji skříňku se svou značkou na osobní věci .V průběhu celého školního roku se snažíme dovybavovat třídy hračkami. Snažíme se vybírat vhodné hračky, didaktické pomůcky, vybíráme kvalitní materiály, esteticky i výchovně hodnotné věci.

Třída je laděna v teplých barvách, převládá oranžová a žlutá, která je doplněna barvou zelenou. Tyto barvy vytvářejí příjemné a pohodové prostředí a působí uklidňujícím dojmem.

Děti využívají pro hru více místností. Prostor třídy je uspořádán do koutků aktivit, jsou to pracovní koutky, které umožňují hru i tvůrčí práci jednotlivcům i skupině dětí. Děti se učí tím, že si hrají, pracují s různými materiály, které jsou k dispozici. Jsou vedeny k samostatnosti a ke spolupráci

 

ff34d4cc-787f-4d7c-997e-39970bb6e604.jpeg

 

 

Koutek námětových her pro dívky a chlapce - obchůdek, domácnost, kadeřnictví - Děti hrou „na něco" napodobují dospělé a učí se různým sociálním rolím. Rozvíjejí své schopnosti zvládat různé situace a chápat je. Dítě tak lépe porozumí tomu, co má a nemá rádo, vyzkouší si svou schopnost vést a přesvědčovat, nebo naopak spíše se nechat vést a následovat, souhlasit. To vše pomáhá dítěti vytvořit si představu o sobě a je základem samostatného  myšlení. 

ba61b101-b426-4805-b1c7-99749f9128e4.jpeg

 

 

9b15ce05-ddc0-4cf4-b92a-8ff1b0b0b9c4.jpeg

 

c4df727f-9be6-4005-8aa8-a760c080ed7d.jpeg

 

9032b89d-3a26-40e4-a1dc-724649d77b83.jpeg

Koutek didaktických her a skládanek - je zaměřen především na rozvoj jemné motoriky, fantazie, trpělivosti, vůle pro dokončení díla, poznávání barev, geometrických tvarů, číslic, zvířat, rostlin, druhů práce. Rozvíjí se zde matematické představy, jazykové a sociální dovednosti...

0474d86d-30eb-47a0-9625-2c65795cfb69.jpeg

 

 

Koutek stolních her- při společenských hrách se děti učí barvám, počítání, dodržování pravidel, sebeovládání, kooperaci, radosti ze hry, přijímání úspěchu i neúspěchu a vyrovnání se sním.

1dde94f4-75ad-4bbe-ae2f-70058030b758.jpeg

 

Koutek přírodovědné gramotnosti- pokusů a objevů - toto centrum slouží k nejrůznějšímu pozorování, zkoumání, drobným pokusům, pěstování rostlin a objevování. K tomuto centru patří i koutek živé a neživé přírody, popř. péče o živé zvířátko/rybku Betu bojovnici. Koutek je vybaven přírodninami (kamínky, mušle, kůra, mech, listy, šišky) a pomůckami (lupy, mikroskop, zkumavky, sádra.) Děti zde mohou používat encyklopedie a naučné knihy z centra knihy a písmena.

 

04e8797f-0633-43ce-ac22-536483d6684f.jpeg

 

 

Koutek - centrum knihy a písmena slouží k podchycení zájmu o literaturu, čtení a psaní. V předškolním věku jde spíše o nápodobu čtení a psaní. Centrum Knihy a písmena je místo, kde děti vnímají mluvenou a psanou podobu písma, kde manipulací s knihou i písmeny se s písmeny pomalu seznamují a postupně je rozpoznávají na základě tvaru. Napodobování písma vede k poznávání znakových projevů historických i světových.Koutek je také doplněn o logopedické zrcadlo a jiné logopedické pomůcky..

 

fd6f01e0-08e2-4dc2-9063-7b19b4e7fe29.jpeg

 

 

imageresize.jpg

 

 

 

Koutek matematické gramotnosti s počítadlem

seznámení s číslicemi a ostatními matematickými úkoly.

 

5ccaf25e-beb0-4446-87b8-de55af1273ba.jpeg

 

 

 

  •  Koutek IT technologie   -  V koutku  jsou umístěny tablety pro děti, aby děti měly možnost se seznámit se základní obsluhou ICT techniky a práce v programech - děti si tím budou upevňovat a opakovat získané vědomosti a znalosti. Tablety budou využívány pro zpestření nabízených činností, k všestrannému rozvoji osobnosti dítěti, pro individuální práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami (při logopedii, rozvoj smyslů, paměti, mentální integraci. Při plnění úkolů dle pokynů učitelky mají děti možnost učit se, rozvíjet slovní zásobu, procvičovat grafomotoriku, pozornost a hlavně rozvíjet myšlenkové operace...

40e746f2-ea3b-4275-8be2-bc788f5f3c57.jpeg

 

 

Koutek hudebně - dramatický - hudba je prostředkem komunikace, zábavy, poučení i relaxace, je silným zdrojem emocí a prostředkem posílení rozvoje sociálního cítění. Hudba pomáhá dětem rozvíjet hlavně oblast citovou, protože je silným zdrojem emocionálních prožitků. Děti na hudbu reagují intuitivně a pohybem vyjadřují radost a nadšení. Hudba podporuje jazykový vývoj, uvolňuje napětí, rozvíjí schopnost zapamatování, motoriku, koordinaci pohybů, napomáhá rozvoji myšlení a fantazie.

d8ea41fb-10f5-4bf3-a615-ac00936f361e.jpeg

Koutek dopravní výchovy -  který je určen převážně chlapcům k dopravním hrám s auty či jinými dopravními prostředky.

f229f1f4-ad17-4e5d-b71d-853af7c96f98.jpeg

 

Koutek opravář - dílna – slouží k rozvoji manuální zručnosti dětí.

 

9e7176e6-63b5-4649-b56b-0ca1c0e0a95c.jpeg

 

 

Koutek ateliér - výtvarný koutek určený k výtvarným a pracovním činnostem - nedílnou součást koutku jsou šanony, které slouží na uložení svých portfolií/výkresů.

 

 

Koutek konstruktivních činností - kostky, stavebnice - Děti si zde procvičují jemnou a hrubou motoriku, zvyšují sebedůvěru, rozvíjejí sociální a jazykové dovednosti, učí se chápat prostorové vnímání, výšku a váhu, rozpoznávat tvary, spolupracovat a celkově rozvíjet inteligenci a kooperaci.

82379e32-6a51-48e9-8226-1d8b37101dbb.jpeg

 

Relaxační koutek – zde mají děti možnost se věnovat se klidovým činnostem a odpočinku

 

 

 

 • Koutek sportu a pohybu - tělocvična - posilovací stoje, tělovýchovné nářadí a náčiním, kuličkový bazén k relaxaci...

5fab2237-d4af-41a3-8fd0-d4828553050e.jpeg

 

Celé tyto prostory si esteticky zdobí samy děti. Třída je vybavena vhodným nábytkem, dostatkem hraček a pomůcek, které jsou uloženy v otevřených regálech s plastovými kontejnery.

 

Herna je v dopoledních hodinách určena ke spontánním hrám, tělovýchovným chvilkám a činnostem, v odpoledních hodinách slouží jako ložnice pro odpočinek dětí.

 

Na budovu MŠ bezprostředně navazuje prostorná zahrada s herními prvky, pro venkovní hry a pohybové aktivity dětí. Tento prostor je vybaven průlezkami, pískovištěm /opatřené ochrannou sítí/, houpačka a zahradní domek /sloužící k úschově venkovních hraček/.

 

Součástí mateřské školy je také lesík, který využíváme s dětmi převážně pro rozvoj environmentální výchovy – výukový altán, rozcestník, lesní kuchyňka s posezením, pocitový chodníček /bosá stezka/, hmyzí domečky, ježkovník, ještěrkovník, škvorovník, balanční prvky pro rozvoj a koordinaci pohybu, ptačí budky , koutek na třídění odpadu , lesní posezení s ohništěm, kompostér, dřevěný domeček, který slouží k námětovým hrám a lesní obchůdek, který slouží ke sběru přírodnin. Lesík i zahrada nám slouží i v odpoledním čase, kdy probíhá volná hra a vzdělávání na zdravém vzduchu, k akcím pořádáných pro rodiče  a dětmi,  i ke stolování v letních měsících -  více fotografii naleznete v rubrice :) 

 

imageresize.jpg

bsfbs.jpg

imageresize.jpg

imageresize.jpg

imageresize.jpg

imageresize.jpg

 

                                _______________________________________________________________

Zaměstnanci naší školky 

Marcela Paříková  - ředitelka, učitelka

Bc. Tereza Krejzová - učitelka

Dana Tomášková - asistent pedagoga

Alena Stará - kuchařka, vedoucí stravování

Jana Mrázková  - školnice

 

 

 Kontakt

Mateřská škola Vědomice , Lesní 244, 413 01 Roudnice nad Labem 

fotkyfoto_kresleny-retro-rotacni-telefon_64849973.jpg

Telefon třída:  416 837 842

Mobil: 604 728 436

E-mail:   ms.vedomice@seznam.cz

Číslo bankovního účtu:  

 94-3509320297/0100