Jdi na obsah Jdi na menu

Projekty MŠ, certifikáty

Projekty MŠ 

logosici.jpg

PEDAGOGICKÁ PRAXE 

Každý rok umožňujeme studentkám pedagogických škol a  vykonávat  souvislé pedagogické praxe. Příprava na povolání - studium, náslechy, pg. výstupy ...

V letošním školním roce bude  naší MŠ navštěvovat studentka 2. ročníku oboru - předškolní pedagogiky z Litoměřické pedagogické střední  školy.

Věříme že ji pro budoucí práci s dětmi vhodně namotivujeme a připravíme na krásné povolání

b9886dee180fbbb7dffdd9df3ed5b25e.jpg

 

 

 

PLAVECKÝ VÝCVIK 

V naší mateřské škole nabízíme rodičům několik specificky zaměřených programů pro zdravý, vyvážený rozvoj dětské osobnosti. Jednou z těchto aktivit je i předplavecký výcvik převážně pro děti 4 - 6 leté. Mohou se ale zapojit i mladší děti, záleží na rozhodnutí rodičů. 

V každém školním roce jezdí děti "plavat" 10x do Roudnického plaveckého bazénu. Při výcviku se jim věnují odborně připravení plavčíci, kteří mají velké zkušenosti i s těmi nejméně odvážnými dětmi. Naučí je tomu nejzákladnějšímu, a sice, nebát se vody, bez problémů do vody namočit i obličej. Také se děti učí základům splývání, s plaveckými pomůckami potom pohyby rukou a nohou při plavání.

2018-01-31bazen-roudnice-voda.jpg

 

KOUKAJÍ NA NÁS SPRÁVNĚ ? 

VYŠETŘENÍ ZRAKU – PRIMA VIZUS 

Koukají na nás správně - vyšetření zraku V MŠ 

V rámci projektu preventivního screeningového vyšetření zraku předškolních dětí „Koukají na nás správně?“ se v naší mateřské škole koná jednou za školní rok měření zraku. Jedná se o program provozovaný firmou Prima Vizus. Měření zraku se provádí speciálním diagnostickým přístrojem PlusoptiX (vision screener) přímo v mateřských školách. Samotné vyšetření trvá velmi krátce, dítě není vystaveno stresu, neboť se provádí v jemu dobře známém prostředí mateřské školy. Vyšetřovanému dítěti je na vzdálenost 1 metru změřena jeho dioptrická hodnota obou očí. Všichni rodiče získají potvrzení o vyšetření, štítek do zdravotního průkazu dítěte, jehož prostřednictvím je informace o screeningu zraku rovněž předána dětskému lékaři. V případě pozitivního nálezu dioptrické oční vady navíc obdrží doporučení k návštěvě očního lékaře, který provede kompletní vyšetření, určí přesnou diagnózu a zahájí příslušnou léčbu.

srgs.jpg

FOND SIDUS - VRACÍME DĚTEM ÚSMĚVY 

 

Certifikát : k nahlédnutí zde Certifikat_20180919_VS124429.pdf

 

nezisková organizace, která si klade za cíl dlouhodobě podporovat nemocné a potřebné, a to po finanční i materiální stránce. 

Fond Sidus byl založen 25.8.2006 jako obecně prospěšná společnost (o.p.s.). V roce 2015 byl transformován, v rámci neziskových organizací, a zapsán jako ústav (z.ú.). 

Od roku 2012 jsme rozšířili portfolio činností i do oblastí vzdělávání dětí (publikační činnost s edukativním záměrem) a také do oblasti zdravé výživy (zaměřeno na děti a mládež) 

Výnos ze sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení – Pediatrické kliniky UK 2.LF v Praze Motole, Dětské kliniky FN v Olomouci a na pomoc individuálním pacientům.

                          sidus_logo.png

 

 

ŠABLONY MŠ - 

VĚDOMICKÉ PRAMÍNKY POZNÁNÍ 

 Projekt k nahlédnutí zde :

 web-MS_Vedomice.docx

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014–2020 

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009527

Název projektu : Vědomické pramínky poznání 

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat - personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

eu-top.jpg

ŠABLONY III.
 

 CO DOVEDOU NAŠE RUCE

 

Naše školka realizuje projekt s názvem Co dovedou naše ruce, registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017241, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III.

 

Projekt je zaměřen na:

  • personální podporu MŠ – školní asistent
  • realizaci projektových dnů ve škole
  • odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči dětí v MŠ

 

Doba realizace projektu: 1. 9. 2020 - 31. 8. 2022

 

Hlavními cíli projektu jsou sociální integrace dětí včetně začleňování romských dětí do vzdělávání a zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

 

Tento projekt je spolufinancován EU.

 V80_MSVedomice-web.docx