Jdi na obsah Jdi na menu

SPC - speciálně pedagogické centrum Litoměřice - detašované pracoviště Roudnice nad Labem

 

Speciálně pedagogické centrum poskytuje péči dětem, žákům a studentům se specifickými vzdělávacími potřebami i jejich rodinám v souladu s aktuální školskou legislativou.

Diagnostická, terapeutická, metodická a poradenská činnost je zaměřena na klienty s narušenou komunikační schopností, mentálním postižením, sluchovým postižením, zrakovým postižením, tělesným postižením, kombinovaným postižením.

Standardní činnosti

 • Zajišťujeme integraci žáků se zdravotním postižením do základních a středních škol nebo pro specializovanou péči v rozsahu integrace.

 • Zpracováváme návrhy na zařazování a přeřazování žáků se zdravotním postižením do škol, tříd, oddělení a studijních skupin s upravenými vzdělávacími programy pro tyto žáky.

 • Provádíme základní individuální a skupinové reedukace žáků se zdravotním postižením, jejichž problémy vyžadují odborně mimořádně náročnou speciálně pedagogickou péči.

 • Včasná intervence.

 • Krizová intervence u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.

 • Metodická pomoc při integraci žáků se zdravotním postižením do mateřských, základních, středních škol a vyšších odborných škol, instruktáž.

 • Zpracování návrhů k zařazení do režimu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

 • Kariérové poradenství pro žáky se zdravotním postižením.

 • SPC je certifikovaným pracovištěm pro podporu žáků se SVP při státní maturitní zkoušce pro žáky s NKS, se somatickým a surdopedickým postižením.

 • Konzultujeme návrhů individuálních vzdělávacích plánů a návrhy a nabídka speciálních didaktických pomůcek podle individuálních potřeb žáků.

 • Doporučujeme odbornou literaturu pedagogům i veřejnosti.

 • Poradenské konzultace a dlouhodobé poradenské vedení žáků, kterým je poskytována individuální nebo skupinová diagnostická a intervenční péče centra.

 • Koordinace činností s poradenskými pracovníky škol, s poradnami a středisky. Ucelená rehabilitace pedagogicko-psychologickými prostředky.

 • Všestranná podpora optimálního psychomotorického a sociálního vývoje žáků se zdravotním postižením v duchu tzv. ucelené rehabilitace (využívání prostředků pedagogicko-psychologických, léčebných, sociálních a pracovních), tj. zajištění komplexní péče zaměřené nejen na žáka s postižením, ale na celou jeho rodinu.

 • Sociálně právní poradenství (sociální dávky, příspěvky apod.).

 • Konzultace pro zákonné zástupce, pedagogické pracovníky, školy a školská zařízení.

 • Metodická činnost pro zákonné zástupce, pedagogy (podpora při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu).

 • Metodická činnost v rámci krajské koordinace logopedické péče Ústeckého kraje.

 • Metodicky vedeme speciální třídy, logopedické třídy, logopedické asistenty a logopedy, mateřských a základních škol, též asistenty pedagoga.

 • Další standardní činnosti dané legislativou pro jednotlivé typy postižení.

 

Více informací naleznete na webových stránkách -

 www.skola-spc.zssaldova.cz/

 

  KONTAKT : 

speciální pedagog - detašované pracoviště Roudnice nad Labem

Mgr. Gabriela Encová

Telefon 731 449 127
E-mail spc.klient@tiscali.cz

boy-completing-final-exam.jpg